Du lịch Đà Nẵng

Quyền sử dụng thông tin và chính sách riêng tư

 

A. Sử dụng "Cookies"

  • Chúng tôi sử dụng "cookies" được đặt trên máy tính của bạn khi bạn xem trang Web của chúng tôi, nếu bạn cho phép đặt và không xóa các tập tin này. Những tập tin nhỏ này giúp cho hệ thống tự động nhận biết việc đăng nhập lại của khách nhằm tạo điều kiện truy cập và sử dụng nội dung các trang web của Cổng thông tin nhanh hơn với các tính năng nhất định.
  • DULICHDANANG.vn tin rằng công nghệ này giúp nâng cao dịch vụ trực tuyến cho người dùng xác định sở thích của mình mỗi khi truy cập. Mặc dù bạn có thể điều chỉnh cài đặt cho trình duyệt của mình để ngăn các tập tin nhỏ của chúng tôi và không sử dụng các tập tin cookie, nhưng chúng tôi lưu ý điều này có thể làm chậm tốc độ truy cập khi bạn cần trở lại các trang web của cổng thông tin của chúng tôi sau này.

 

B. Đăng ký sử dụng Cổng thông tin

  • Nếu bạn chọn đăng ký với chúng tôi để sử dụng một số tính năng và chức năng của Cổng thông tin, chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin cá nhân.
  • Nếu bạn chọn không cung cấp các thông tin yêu cầu, bạn không thể truy cập để sử dụng một số dịch vụ và nội dung trên Cổng thông tin của chúng tôi.

 

C. Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn như thế nào?

Thông tin cá nhân được sử dụng cho mục đích nội bộ và tiếp thị của DULICHDANANG.vn

  • Chúng tôi thường sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích hành chính và kinh doanh, như trả lời các câu hỏi hoặc ý kiến của bạn trong mục khảo sát, xác định sản phẩm, các chương trình, các sự kiện mà bạn quan tâm, theo dõi thành viên mua hoặc đặt hàng trực tuyến, bao gồm họ tên, địa chỉ, fax, e-mail, giới tính, tuổi tác và thông tin khác.
  • Chúng tôi sử dụng các thông tin này để hiểu độc giả của mình và cung cấp lợi ích về các sản phẩm, dịch vụ cho các thành viên, khách hàng và khách vãng lai quan tâm đến Cổng thông tin DULICHDANANG.vn. Thông tin điện tử nặc danh sử dụng cho mục đích báo cáo thống kê của DULICHDANANG.vn
  • Thông tin không nhận dạng cá nhân của bạn được thu thập để giám sát việc sử dụng và cải thiện cũng như phân tích nội bộ Cổng thông tin của chúng tôi, bao gồm địa chỉ IP và nội dung truy cập. Thông tin này được dùng để thống kê, theo dõi và phân tích các xu hướng, nâng cao kinh nghiệm trực tuyến và quản lý Cổng thông tin của chúng tôi.